Arduino ile bir nesildir prensesi kurtarmak için oradan oraya zıpzıp zıplayan Mario’nun tema müziğini seslendirelim.

mario

İşlemlerimiz oldukça basit.

Gerekli Olanlar:

1x Arduino (Ben UNO ve Nano ile yaptım)
1x Piezo buzzer
1x 330 ohm direnç
Biraz kablo ve lehim için gerekli olan her şey

Bağlantı Şeması:

Arduino Digital Pin 3 (PWM) –> Buzzer –> 330 ohm direnç –> Arduino GND pin’i.

Arduino Uno Kullanarak:

1Arduino Nano Kullanarak:

buzzer

 Sonuç:

http://youtu.be/ucHXFVVP_hc?t=10s

Gerekli Olan Kodumuz:

Aşağıdaki kodu kopyalayıp, bilgisayarınızda kurulu olan Arduino’ya yapıştırarak kullanabilirsiniz.


/*
Arduino Mario Theme Song
*/
/*************************************************
www.QuadBrain.com
 *************************************************/
#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978
#define melodyPin 3
//Mario main theme melody
int melody[] = {
 NOTE_E7, NOTE_E7, 0, NOTE_E7,
 0, NOTE_C7, NOTE_E7, 0,
 NOTE_G7, 0, 0, 0,
 NOTE_G6, 0, 0, 0,
NOTE_C7, 0, 0, NOTE_G6,
 0, 0, NOTE_E6, 0,
 0, NOTE_A6, 0, NOTE_B6,
 0, NOTE_AS6, NOTE_A6, 0,
NOTE_G6, NOTE_E7, NOTE_G7,
 NOTE_A7, 0, NOTE_F7, NOTE_G7,
 0, NOTE_E7, 0, NOTE_C7,
 NOTE_D7, NOTE_B6, 0, 0,
NOTE_C7, 0, 0, NOTE_G6,
 0, 0, NOTE_E6, 0,
 0, NOTE_A6, 0, NOTE_B6,
 0, NOTE_AS6, NOTE_A6, 0,
NOTE_G6, NOTE_E7, NOTE_G7,
 NOTE_A7, 0, NOTE_F7, NOTE_G7,
 0, NOTE_E7, 0, NOTE_C7,
 NOTE_D7, NOTE_B6, 0, 0
};
//Mario main them tempo
int tempo[] = {
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
9, 9, 9,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
9, 9, 9,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
};
//Underworld melody
int underworld_melody[] = {
 NOTE_C4, NOTE_C5, NOTE_A3, NOTE_A4,
 NOTE_AS3, NOTE_AS4, 0,
 0,
 NOTE_C4, NOTE_C5, NOTE_A3, NOTE_A4,
 NOTE_AS3, NOTE_AS4, 0,
 0,
 NOTE_F3, NOTE_F4, NOTE_D3, NOTE_D4,
 NOTE_DS3, NOTE_DS4, 0,
 0,
 NOTE_F3, NOTE_F4, NOTE_D3, NOTE_D4,
 NOTE_DS3, NOTE_DS4, 0,
 0, NOTE_DS4, NOTE_CS4, NOTE_D4,
 NOTE_CS4, NOTE_DS4,
 NOTE_DS4, NOTE_GS3,
 NOTE_G3, NOTE_CS4,
 NOTE_C4, NOTE_FS4, NOTE_F4, NOTE_E3, NOTE_AS4, NOTE_A4,
 NOTE_GS4, NOTE_DS4, NOTE_B3,
 NOTE_AS3, NOTE_A3, NOTE_GS3,
 0, 0, 0
};
//Underwolrd tempo
int underworld_tempo[] = {
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 6,
 3,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 6,
 3,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 6,
 3,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 6,
 6, 18, 18, 18,
 6, 6,
 6, 6,
 6, 6,
 18, 18, 18, 18, 18, 18,
 10, 10, 10,
 10, 10, 10,
 3, 3, 3
};
void setup(void)
{
 pinMode(3, OUTPUT);//buzzer
 pinMode(13, OUTPUT);//led indicator when singing a note
}
void loop()
{
 //sing the tunes
 sing(1);
 sing(1);
 sing(2);
}
int song = 0;
void sing(int s) {
 // iterate over the notes of the melody:
 song = s;
 if (song == 2) {
 Serial.println(" 'Underworld Theme'");
 int size = sizeof(underworld_melody) / sizeof(int);
 for (int thisNote = 0; thisNote < size; thisNote++) {
// to calculate the note duration, take one second
 // divided by the note type.
 //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
 int noteDuration = 1000 / underworld_tempo[thisNote];
buzz(melodyPin, underworld_melody[thisNote], noteDuration);
// to distinguish the notes, set a minimum time between them.
 // the note's duration + 30% seems to work well:
 int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
 delay(pauseBetweenNotes);
// stop the tone playing:
 buzz(melodyPin, 0, noteDuration);
}
} else {
Serial.println(" 'Mario Theme'");
 int size = sizeof(melody) / sizeof(int);
 for (int thisNote = 0; thisNote < size; thisNote++) {
// to calculate the note duration, take one second
 // divided by the note type.
 //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
 int noteDuration = 1000 / tempo[thisNote];
buzz(melodyPin, melody[thisNote], noteDuration);
// to distinguish the notes, set a minimum time between them.
 // the note's duration + 30% seems to work well:
 int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
 delay(pauseBetweenNotes);
// stop the tone playing:
 buzz(melodyPin, 0, noteDuration);
}
 }
}
void buzz(int targetPin, long frequency, long length) {
 digitalWrite(13, HIGH);
 long delayValue = 1000000 / frequency / 2; // calculate the delay value between transitions
 //// 1 second's worth of microseconds, divided by the frequency, then split in half since
 //// there are two phases to each cycle
 long numCycles = frequency * length / 1000; // calculate the number of cycles for proper timing
 //// multiply frequency, which is really cycles per second, by the number of seconds to
 //// get the total number of cycles to produce
 for (long i = 0; i < numCycles; i++) { // for the calculated length of time...
 digitalWrite(targetPin, HIGH); // write the buzzer pin high to push out the diaphram
 delayMicroseconds(delayValue); // wait for the calculated delay value
 digitalWrite(targetPin, LOW); // write the buzzer pin low to pull back the diaphram
 delayMicroseconds(delayValue); // wait again or the calculated delay value
 }
 digitalWrite(13, LOW);

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here